Labouchere roulette systemet

Roulettespelare som vill öka sina vinstchanser behöver lära sig om olika roulette system. Ett väldigt populärt, men även väldigt komplext system är Labouchere systemet. Det är ett system som du dikterar reglerna för innan du börjar spela roulette. Du bestämmer hur mycket du ska satsa och hur länge du ska spela med Labouchere systemet.

Redo för att spela roulette och lära dig mer om systemet Labouchere? Fortsätt då läsa vår guide här.

Vad är Labouchere roulette systemet?

Labouchere systemet myntades, samt fick sitt namn av roulettespelaren Henry Labouchere som levde mellan 1831 och 1912. Systemet utvecklades för att användas vid roulettebordet, särskilt för insatser på outside bets så som röd eller svart, eller udda eller jämna bets.

Kärt barn har många namn och Labouchere kallas ibland även Américaine, En ligne, Split Martingale och Progression. Oavsett namn är detta system ett sätt att spela roulette som möjliggör för spelaren att ta igen det belopp som man förlorat under de två föregående rundorna varje gång man kammar hem vinsten.

Det som gör Labouchere systemet unikt är att man bestämmer exakt vilken sekvens man vill använda för att styra sitt spel. Detta gör Labouchere systemet enklare att skräddarsy efter sina egna behov och är betydligt mer mångsidigt om man behöver justera sin progression i realtid. Den väsentliga principen för Labouchere systemet är dock att man bestämmer sitt eget mål innan man börjar satsa, något vi förklarar mer tydligt nedan.

Hur gör man för att spela roulette med Labouchere systemet?

För att kunna spela roulette med Labouchere systemet måste man börja med att sätta ett mål för hur mycket pengar man vill kamma hem. Det är vanligast att man uttrycker detta i ett visst antal enheter, där enhetsvärdet kan vara vilket belopp man än önskar. Om man exempelvis vill vinna 100 kronor kan man ställa in enhetsvärdet till 10 kronor, vilket betyder att ens mål är att vinna tio enheter.

När man väl bestämt sig för hur många enheter man vill vinna, delar man upp dessa i mindre siffror och skriver ner dem på en rad. Till ovan nämnda exempel kan man förslagsvis använda följande nummersekvens:

1 – 2 – 3 – 2 – 2

Dessa siffror summerar alltså upp till tio. Lyckas man kryssa för alla fem siffror vet man att man nått sitt mål.

Labouchere systemet gör det som sagt möjligt för spelaren att göra satsningar på udda/jämna bets och röda/svarta bets. För att bestämma hur pass stor ens insats ska vara bör man lägga ihop det första och sista numret på ens sekvens och satsa så många enheter. Om vi återigen tar vår nummersekvens som exempel är siffrorna i början och slutet 1 och 2. Det är alltså totalt tre enheter, vilket betyder att ens första insats kommer vara 30 kronor.

Lyckas man kamma hem vinsten efter sin första insats får man stryka över dessa siffror. Då återstår alltså följande siffror på nummer på siffersekvensen:

2 – 3 – 2

Nästa insats är därför 40 kronor (2+2 = 4 enheter). Förlorar man denna insats går antalet enheter man just förlorat till slutet av nummersekvensen, vilket gör att vår nummersekvens då ser ut som följande:

2 – 3 – 2 – 4

Nästa satsning ligger därför på sex enheter, eller 60 kronor.

För att Labouchere systemet ska vara effektivt måste man fortsätta satsa tills man är färdig med hela sin nummersekvens. Om man lyckas med detta har man slutfört systemet och har därmed även nått det mål man satte i början.

Vill man fortsätta spela måste man börja om med en ny nummersekvens och ett nytt mål.

Fungerar Labouchere systemet?

Eftersom Labouchere systemet kan resultera i vinst genom att du tjänar fler bets än du förlorar, anser många att Labouchere systemet fungerar. Faktum är att man kan tjäna på att spela roulette med detta system om man lyckas undvika många förluster på rad.

Problemet är dock att det aldrig finns någon garanti för att slippa många förluster bland annat eftersom roulette trots allt är ett turbaserat spel. Spelar man tillräckligt ofta eller tillräckligt länge är sannolikheten för att förlora nämligen relativt hög.

Eftersom man höjer sina insatser gradvist efter varje förlust kan ytterligare förluster resultera i att man går miste om mycket pengar. Därför kräver ett system som Labouchere att man har en tillräckligt stabil bankrulle, annars kanske man inte har tillräckligt med pengar för att täcka eventuella förluster.

Varför använda Labouchere systemet?

Den främsta och mest uppenbara fördelen med Labouchere systemet är att man inte behöver göra kontinuerliga vinster för att så småningom nå sitt mål. Eftersom man endast lägger till ett nummer till sin nummerfrekvens varje gång man förlorar, men kryssar av två varje gång man förlorar, räcker det med att bara vinna en tredjedel av gångerna för att behålla sin sekvens. Eftersom man bara behöver vinna mer än en tredjedel av gångerna i det långa loppet kan man vara rätt säker på att man kommer nå sitt mål så småningom.

Systemet liknar till viss del Martingale systemet, eftersom man måste öka sina insatser varje gång man når ett flertal förluster. I Martingale systemet krävs det dock att man fördubblar sina insatser, vilket gör Labouchere mer hanterbart för spelare eftersom man här endast ökar insatsstorlekarna gradvist.

Sammanfattning

Även om du kan förlora fler bets än du vinner och fortfarande gå med vinst, finns det fortfarande en chans för att man så småningom går minus på grund av många förluster efter varandra. Man kan dock ha turen att vinna några gånger med användandet av Labouchere systemet, särskilt när man spelar under en längre period.

På grund av de risker som finns med Labouchere systemet rekommenderar vi det inte till nybörjare som vill spela roulette. Men är du mer erfaren och beredd att acceptera riskerna, samt har disciplinen som krävs för att sluta spela när satsningarna blir för höga, ja då kan Labouchere mycket väl vara ett tillfredsställande system.

Som alltid handlar det om att ha koll på hur mycket pengar man spelar för och känna efter i takt med att man spelar. Börjar man uppleva att ens spelbeteende är riskfyllt, ja då är det dags att sluta spela och vid behov söka hjälp.